ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

Хэрэглэгчийн онлайн систем

Онлайнаар төлбөрөө төлөх
Төлбөрийн мэдээллээ дэлгэрэнгүй харах
Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол илгээх
Ажлын захиалга болон дуудлага өгөх
Дуудлагын түүхээ харах
Тоолуурын мэдээлэл, бичилт харах
Гэрээний мэдээллээ харах

Copyright © 2020. All rights Reserved | РИТУС ХХК